PHỤ KIỆN CÔNG NGHỆ

Hết hàng
800,000₫
700,000₫
480,000₫
Hết hàng
1,200,000₫
1,500,000₫
1,500,000₫
1,080,000₫

HUB USB-C TO HDMI ADAPTER

HUB USB-C TO HDMI ADAPTER - grey

1,080,000₫

Xem nhanh
999,000₫

HUB USB-C TO VGA ADAPTER

HUB USB-C TO VGA ADAPTER - grey

999,000₫

Xem nhanh
1,650,000₫

SẠC ĐA CỔNG ELEX USB-C PD

SẠC ĐA CỔNG ELEX USB-C PD - white
SẠC ĐA CỔNG ELEX USB-C PD - black

1,650,000₫

Xem nhanh